ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΚΛΑΔΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Print Friendly, PDF & Email

Παράδειγμα.2
Δίνονται οι συναρτήσεις

    \[f(x)= 			   \left\{ 			   \begin{tabular}{ll} 				   $x-2, \quad x \leq 0$ \\ 				   $x+2, \quad x>0$ \\ 			   \end{tabular} 			   \right. \]

και

    \[g(x)= 			   \left\{ 			 \begin{tabular}{ll} 				   $1-x, \quad x<1$ \\ 				   $2-x, \quad x \geq 1$ \\ 			   \end{tabular} 			   \right. \]

Να ορίσετε τη f \circ g.

Λύση

Θέτουμε για διευκόλυνση:

    \[f_{1}(x)=x-2, \quad \text{με} \quad A_{f_{1}}=(-\infty,0]\]

    \[f_{2}(x)=x+2, \quad \text{με} \quad A_{f_{2}}=(0,+\infty)\]

    \[g_{1}(x)=1-x, \quad \text{με} \quad A_{g_{1}}=(-\infty, 1)\]

    \[g_{2}(x)=2-x, \quad \text{με} \quad A_{g_{2}}=[1, +\infty)\]

Θα βρούμε αν ορίζονται οι συνθέσεις

    \[f_{1} \circ g_{1}, \quad f_{1} \circ g_{2}, \quad f_{2} \circ g_{1} \quad \text{και} \quad f_{2} \circ g_{2}\]

 • Η συνάρτηση (f_{1} \circ g_{1})(x) ορίζεται όταν:
 •     \begin{align*} & A_{f_{1} \circ g_{1}}=\{x\in A_{g_{1}}\quad / \quad g_{1}(x) \in A_{f_{1}}\}\Leftrightarrow \\\\ & \left\{                               \begin{tabular}{ll} 		                     $x\in A_{g_{1}}$ \\ 		                      $ g_{1}(x) \in A_{f_{1}}$ \\ 	                        \end{tabular} 	                           \right. \Leftrightarrow\\\\ & \left\{                               \begin{tabular}{ll} 		                     $x\in (-\infty, 1)$ \\ 		                      $ g_{1}(x)\in (-\infty,0]$ \\ 	                        \end{tabular} 	                           \right. \Leftrightarrow\\\\ & \left\{                               \begin{tabular}{ll} 		                     $x<1 $ \\ 		                      $1-x \leq 0 $ \\ 	                        \end{tabular} 	                           \right.\Leftrightarrow \\\\ & \left\{                               \begin{tabular}{ll} 		                     $x<1 $ \\ 		                      $1 \leq x $ \\ 	                        \end{tabular} 	                           \right. \Leftrightarrow \\\\ \end{align*}

  Από τη συναλήθευση των παραπάνω περιορισμών έχουμε ότι
  η (f_{1} \circ g_{1})(x) δεν ορίζεται

 • Η συνάρτηση (f_{1} \circ g_{2})(x) ορίζεται όταν:
 •     \begin{align*} & A_{f_{1} \circ g_{2}}=\{x\in A_{g_{2}}\quad / \quad g_{2}(x) \in A_{f_{1}}\}\Leftrightarrow \\\\ & \left\{                               \begin{tabular}{ll} 		                     $x\in A_{g_{2}}$ \\ 		                      $ g_{2}(x) \in A_{f_{1}}$ \\ 	                        \end{tabular} 	                           \right. \Leftrightarrow\\\\ & \left\{                               \begin{tabular}{ll} 		                     $x\in [1,+\infty)$ \\ 		                      $ g_{2}(x)\in (-\infty,0]$ \\ 	                        \end{tabular} 	                           \right. \Leftrightarrow\\\\ & \left\{                               \begin{tabular}{ll} 		                     $x\in [1,+\infty) $ \\ 		                      $2-x \in (-\infty,0] $ \\ 	                        \end{tabular} 	                           \right.\Leftrightarrow \\\\ & \left\{                               \begin{tabular}{ll} 		                     $x\geq 1 $ \\ 		                      $2-x \leq 0 $ \\ 	                        \end{tabular} 	                           \right. \Leftrightarrow \\\\ & \left\{                               \begin{tabular}{ll} 		                     $x\geq 1 $ \\ 		                      $2 \leq x $ \\ 	                        \end{tabular} 	                           \right. \Leftrightarrow \\\\ & \left\{                               \begin{tabular}{ll} 		                     $x\geq 1 $ \\ 		                      $x\geq 2 $ \\ 	                        \end{tabular} 	                           \right. \end{align*}

  Από τη συναλήθευση των παραπάνω περιορισμών έχουμε ότι το πεδίο ορισμού της (f_{1} \circ g_{2})(x) είναι το σύνολο A_{f_{1} \circ g_{2}}=[2, +\infty)
  με τύπο:

      \begin{align*} (f_{1} \circ g_{2})(x)&=f_{1}\big( g_{2}(x)\big)\\            &= g_{2}(x)-2\\            &=(2-x)-2\\            &=2-x-2\\            &=-x \end{align*}

 • Η συνάρτηση (f_{2} \circ g_{1})(x) ορίζεται όταν:
 •     \begin{align*} & A_{f_{2} \circ g_{1}}=\{x\in A_{g_{1}}\quad / \quad g_{1}(x) \in A_{f_{2}}\}\Leftrightarrow \\\\ & \left\{                               \begin{tabular}{ll} 		                     $x\in A_{g_{1}}$ \\ 		                      $ g_{1}(x) \in A_{f_{2}}$ \\ 	                        \end{tabular} 	                           \right. \Leftrightarrow\\\\ & \left\{                               \begin{tabular}{ll} 		                     $x\in (-\infty, 1)$ \\ 		                      $ g_{1}(x)\in (0, +\infty)$ \\ 	                        \end{tabular} 	                           \right. \Leftrightarrow\\\\ & \left\{                               \begin{tabular}{ll} 		                     $x<1 $ \\ 		                      $1-x \in (0, +\infty)$ \\ 	                        \end{tabular} 	                           \right.\Leftrightarrow \\\\ & \left\{                               \begin{tabular}{ll} 		                     $x<1 $ \\ 		                      $1-x >0 $ \\ 	                        \end{tabular} 	                           \right. \Leftrightarrow \\\\ & \left\{                               \begin{tabular}{ll} 		                     $x<1 $ \\ 		                      $1 >x $ \\ 	                        \end{tabular} 	                           \right. \Leftrightarrow \\\\ & \left\{                               \begin{tabular}{ll} 		                     $x<1 $ \\ 		                     $x<1 $\\ 	                        \end{tabular} 	                           \right. \end{align*}

  Από τη συναλήθευση των παραπάνω περιορισμών έχουμε ότι το πεδίο ορισμού της (f_{2} \circ g_{1})(x) είναι το σύνολο
  A_{f_{2} \circ g_{1}}=(-\infty,1)

  με τύπο:

      \begin{align*} (f_{2} \circ g_{1})(x)&=f_{2}\big( g_{1}(x)\big)\\            &= g_{1}(x)+2\\            &=(1-x)+2\\            &=1-x+2\\            &=-x+3. \end{align*}

 • Η συνάρτηση (f_{2} \circ g_{2})(x) ορίζεται όταν:
 •     \begin{align*} & A_{f_{2} \circ g_{2}}=\{x\in A_{g_{1}}\quad / \quad g_{2}(x) \in A_{f_{2}}\}\Leftrightarrow \\\\ & \left\{                               \begin{tabular}{ll} 		                     $x\in A_{g_{2}}$ \\ 		                      $ g_{2}(x) \in A_{f_{2}}$ \\ 	                        \end{tabular} 	                           \right. \Leftrightarrow\\\\ & \left\{                               \begin{tabular}{ll} 		                     $x\in [1, +\infty)$ \\ 		                      $ g_{2}(x)\in (0, +\infty)$ \\ 	                        \end{tabular} 	                           \right. \Leftrightarrow\\\\ & \left\{                               \begin{tabular}{ll} 		                     $x\geq 1 $ \\ 		                      $2-x \in (0, +\infty)$ \\ 	                        \end{tabular} 	                           \right.\Leftrightarrow \\\\ & \left\{                               \begin{tabular}{ll} 		                     $x\geq 1 $ \\ 		                      $2-x >0 $ \\ 	                        \end{tabular} 	                           \right. \Leftrightarrow \\\\ & \left\{                               \begin{tabular}{ll} 		                     $x\geq 1 $ \\ 		                      $2 >x $ \\ 	                        \end{tabular} 	                           \right. \Leftrightarrow \\\\ & \left\{                               \begin{tabular}{ll} 		                     $x\geq 1 $ \\ 		                     $x<2 $\\ 	                        \end{tabular} 	                           \right.\Leftrightarrow \\\\ & 1\leq x<2. \end{align*}

  Από τη συναλήθευση των παραπάνω περιορισμών έχουμε ότι το πεδίο ορισμού της (f_{2} \circ g_{2}) είναι
  το σύνολο A_{f_{2} \circ g_{2}}=[1,2)
  με τύπο:

      \begin{align*} (f_{2} \circ g_{1})(x)&=f_{2}\big( g_{2}(x)\big)\\            &= g_{2}(x)+2\\            &=(2-x)+2\\            &=2-x+2\\            &=-x+4. \end{align*}

  ελικά η σύνθεση f \circ g είναι:

      \[(f \circ g)(x)= 	\left\{ 	\begin{tabular}{ll}         $3-x, \quad x<1$ \\         $4-x, \quad 1 \leq x<2$ \\ 		$-x, \quad x \geq 2$ \\ 	\end{tabular} 	\right. \]

  με A_{f \circ g}=\mathbb{R}.

  Βιβλιογραφία: Παπαδάκης, εκδόσεις Σαββάλα
  Άδεια Creative Commons
  Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές .

  FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  Δεν είμαι Robot *