ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗΣ

Print Friendly, PDF & Email

Έστω μια συνάρτηση f παραγωγίσιμη σε ένα διάστημα (\alpha,\beta), με εξαίρεση ίσως ένα σημείο τπυ x_0. Αν:

 • Η f είναι κυρτή στο (\alpha,x_0) και κοίλη στο (x_0,\beta), ή αντιστρόφως, και
 • Η C_f έχει εφαπτομένη στο σημείο A(x_0,f(x_0))
 • Τότε το σημείο A(x_0,f(x_0)) ονομάζεται σημείο καμπής της γραφικής παράστασης της f.

  Θεώρημα
  Αν το A(x_0,f(x_0)) είναι σημείο καμπής της γραφικής παράστασης της f και η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη, τότε f''(x_0)=0.

  Παρατηρήσεις.

 • Το αντίστροφο του θεωρήματος δεν ισχύει. Δηλαδή αν f''(x_0)=0 το A(x_0,f(x_0)) δεν είναι υποχρεωτικά σημείο καμπής της f.
 • Η εφαπτομένη της C_f σε ένα σημείο καμπής “διαπερνά την καμπύλη”.
 • Μια συνάρτηση f μπορεί να έχει σημείο καμπής στο x_0 χωρίς να είναι παραγωγίσιμη στο x_0. Η C_f τότε δέχεται κατακόρυφη εφαπτομένη.
 • Τα εσωτερικά σημεία ενός διαστήματος \Delta στα οποία η f'' είναι διάφορη του μηδενός δεν είναι θέσεις σημείων καμπής.
  • Οι πιθανές θέσεις σημείων καμπής μιας συνάρτησης f σε ένα διάστημα \Delta είναι:
   \circ Τα εσωτερικά σημεία του \Delta στα οποία η f'' μηδενίζεται.
   \circ Τα εσωτερικά σημεία του \Delta στα οποία δεν υπάρχει η f'.'

  Κριτήριο σημείων καμπής
  Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα (\alpha,\beta) και x_0\in(\alpha,\beta). Αν:

 • Η f'' αλλάζει πρόσημο εκατέρωθεν του x_0 και
 • ορίζεται εφαπτομένη της C_f στο A(x_0,f(x_0))
 • τότε το A(x_0,f(x_0)) είναι σημείο καμπής.
  Παράδειγμα.
  Να μελετήσετε ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής την συνάρτηση

      \[f(x)=ln(x^2+4).\]

  Λύση

  Η συνάρτηση

      \[f(x)=ln(x^2+4)\]

  ορίζεται όταν:

      \begin{align*} 												&x^2+4>0 \Leftrightarrow\\ 												&x^2>-4 \quad \text{που ισχύει για κάθε} \quad x\in\rr 												\end{align*}

  Άρα το πεδιο ορισμού της συνάρτησης f είναι το A=\rr.
  Για κάθε x\in\rr είναι συνεχής και παραγωγίσιμη με,

      \[f'(x)=\frac{2x}{x^2+4}\]

  Επίσης για κάθε x\in\rr είναι:

      \begin{align*} 												f''(x)	&=\frac{2(x^2+4)-2x2x}{(x^2+4)^2}\\ 												&=\frac{2x^2+8-4x^2}{(x^2+4)^2}\\ 												&=\frac{-2x^2+8}{(x^2+4)^2}\\ 												&=\frac{-2(x^2-4)}{(x^2+4)^2} 												\end{align*}

  Έχουμε:

      \begin{align*} 												&f''(x)=0 \Leftrightarrow\\ 												&\frac{-2(x^2-4)}{(x^2+4)^2}=0 \Leftrightarrow\\ 												&x^2-4=0 \Leftrightarrow\\ 												&x\pm2 												\end{align*}

  Βρίσκουμε το πρόσημο της f'':

      \[										 \begin{tabular}{|r| l c c c c c r|} \hline $ x  $     &{\tiny{$ -\infty$}}&      & $-2$ 		&    & $ 2$   &        & {\tiny{$ +\infty$}}  						\\ \hline $-2(x^2-4) $  &          & $-$  &$ 0$	    & $ +$ & $ 0$   & $ -$	  &	           						\\ \hline $(x^2+4)^2 $  &         &  $+$  &$ |$	    & $ +$ & $ |$   & $ +$	  &	           						\\ \hline $f'' $  &         &  $-$   &$ 0$	    & $ +$ & $ 0$   & $ -$	  & \\ \hline $C_{f}$  &         &  $\frown$   &$ |$	    & $ \smile$ & $ |$   & $\frown $	  & \\ \hline \end{tabular}\]

  Η f είναι κοίλη \frown στο (-\infty,2] και στο [2,+\infty) και κυρτή \smile στο [-2,2].
  Επίσης η C_f έχει σημείο καμπής στο x_1=-2 το

      \[A=(-2,ln8)\]

  και στο x_2=2 το

      \[B=(2,ln8).\]

  Βιβλιογραφία: Παπαδάκης, εκδόσεις Σαββάλα.
  Άδεια Creative Commons
  Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές .

  FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  Δεν είμαι Robot *