ΤΟΠΙΚΑ ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΙΜΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Print Friendly, PDF & Email

Θεώρημα Fermat
Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα \Delta.
Αν ισχύουν τα παρακάτω

 • η f παρουσιάζει τοπικό ή ολικό ακρότατο στο x_0,
 • το x_0 είναι εσωτερικό σημείο του \Delta,
 • η f είναι παραγωγίσιμη στο x_0,

τότε f'(x_0)=0.

Πιθανές θέσεις τοπικών ακροτάτων
Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα \Delta. Οι πιθανές θέσεις τοπικών ακροτάτων της f είναι:

 • Τα εσωτερικά σημεία του διαστήματος \Delta στα οποία η f' μηδενίζεται.
 • Τα εσωτερικά σημεία του διαστήματος \Delta στα οποία η f δεν είναι παραγωγίσιμη.
 • Τα άκρα του διαστήματος \Delta (εφόσον το \Delta είναι κλειστό σε κάποιο από αυτά).

Ειδικότερα τα εσωτερικά σημεία του διαστήματος \Delta στα οποία η f' μηδενίζεται ή η f δεν είναι παραγωγίσιμη, ονομάζονται κρίσιμα σημεία της f.

Θεώρημα – Κριτήριο τοπικών ακροτάτων
Έστω μια συνάρτηση f παραγωγίσιμη σε ένα διάστημα (\alpha,\beta), με εξαίρεση ίσως ένα σημείο x_0, στο οποίο η f είναι συνεχής.

 • Αν ισχύει f'(x)>0 στο (\alpha,x_0) και f'(x_0)<0 στο (x_0,\beta), τότε το f(x_0) είναι τοπικό μέγιστο της f.
 • Αν ισχύει f'(x)<0 στο (\alpha,x_0) και f'(x_0)>0 στο (x_0,\beta), τότε το f(x_0) είναι τοπικό ελάχιστο της f.
 • Αν η f'(x) διατηρεί πρόσημο στο (\alpha,x_0)\cup(x_0,\beta), τότε το f(x_0) δεν είναι τοπικό ακρότατο και η f είναι γνησίως μονότονη στο (\alpha,\beta).

Μεθοδολογία
Για να βρούμε τα ακρότατα μια συνάρτησης f εργαζόμαστε ως εξής:

 • Βρίσκουμε το πεδίο ορισμού.
 • Βρίσκουμε την f'(x).
 • Λύνουμε την εξίσωση f'(x)=0 και βρίσκουμε το πρόσημο της f'.
 • Σχηματίζουμε πίνακα με τη μονοτονία της f.

Αν σε κάποιο x_0\in A_f η f είναι συνεχής και αλλάζει μονοτονία, τότε το f(x_0) είναι τοπικό ακρότατο της f.

Παράδειγμα.1.
Να βρείτε τα ακρότατα της

    \[f(x)=x^3-3x\]

Λύση
Η f(x)=x^3-3x έχει πεδίο ορισμού το \rr. Για κάθε x\in\rr είναι συνεχής και παραγωγίσιμη με:

    \[f'(x)=3x^2-3\]

Έχουμε:

    \begin{align*} 											&f'(x)=0 \Leftrightarrow\\ 											&3x^2-3=0 \Leftrightarrow\\ 											&x^2-1=0 \Leftrightarrow\\ 											&x^2=1 \Leftrightarrow\\ 											&x=\pm 1 										\end{align*}

Σχηματίζουμε το πίνακα με το πρόσημο της f' και τη μονοτονία της f:

    \begin{align*}	 \small{ \begin{tabular}{r l c c c c c r} \hline \multicolumn{1}{|r|}{$ x  $}     &{\tiny{$ -\infty$}}&      & $-1$ 		&    & $ 1$   &        & \multicolumn{1}{r|}{{\tiny{$ +\infty$}}}  						\\ \hline \multicolumn{1}{|r|}{$ 3x^2-3 $}		 &          &  $ +$	 & $ 0$		& $ -$ & $ 0$   & $ +$     &		 \multicolumn{1}{r|}{}						\\ \hline \multicolumn{1}{|r|}{$ f'$}		 &          &  $ +$	 & $ 0$		& $ -$ & $ 0$   & $ +$     &		 \multicolumn{1}{r|}{}						\\ \hline \multicolumn{1}{|r|}{$ f $}		 &	       & $ \nearrowtail$	 &$ |$	    & $ \searrowtail$ &$ | $   & $ \nearrowtail$	  &	\multicolumn{1}{r|}{}		\\ \hline 	  &		   &	             &T.M.    &        & T.E.  &            &\\ 		 &		   &	         &$f(-1)=2$    &        & $f(1)=-2  &            & \end{tabular}} \end{align*}

Παρατηρούμε ότι η f παρουσιάζει:
Στο -1 τοπικό μέγιστο το f(-1)=2
Στο 1 τοπικό ελάχιστο το f(1)=-2
Παράδειγμα.2.

Να βρείτε τα ακρότατα της

    \[f(x)=x^4-4x^3+4x^2+5 \quad \text{με} \quad x\in[-1,3]\]

Λύση
Η συνάρτηση f έχει πεδίο ορισμού το \rr. Για κάθε x\in\rr είναι συνεχής και παραγωγίσιμη άρα και για x\in[-1,3] με:

    \[f'(x)=4x^3-12x^2+8x\]

Έχουμε:

    \begin{align*} 											&f'(x)=0 \Leftrightarrow\\ 											&4x^3-12x^2+8x=0 \Leftrightarrow\\ 											&4x(x^2-3x+2)=0 \Leftrightarrow\\ 											&4x(x-2)(x-1)=0 \Leftrightarrow\\ 											&x=0 \quad \text{ή} \quad x=2 \quad \text{ή} \quad x=1 										\end{align*}

Σχηματίζουμε το πίνακα με το πρόσημο της f' και τη μονοτονία της f:

    \[	{\tiny{ \begin{tabular}{r c c c  c c c c c   r} \hline \multicolumn{1}{|r|}{$ x  $}      &  $ -1$ &   & $0$ 		&    & $ 1$   & &$2$  &  & 	 \multicolumn{1}{r|}{ $ 3$} \\ \hline \multicolumn{1}{|r|}{$ x$	}	     &  $|$  & $ -$	 & $ 0$		& $ +$ & $ |$   & $ +$     & $|$ &	$+$  & 	\multicolumn{1}{r|}{$| $	} 	\\ \hline \multicolumn{1}{|r|}{{\tiny{$x^2-3x+2 $}}	}	 &  $|$   & $ +$	 &$ |$	    & $ +$ &$ 0 $   & $ -$	  &	$0$ & $+$  & 				\multicolumn{1}{r|}{$| $	} 		\\ \hline \multicolumn{1}{|r|}{$f'$ }       & $|$  &   $ -$  &$ |$	    & $ +$ & $ |$   & $ -$	  &	     $|$      &	$+$ 	&	\multicolumn{1}{r|}{$| $	} \\ \hline \multicolumn{1}{|r|}{$f$ }     & $|$ &   $ \searrowtail$  &$ |$	    & $ \nearrowtail$ & $ |$   & $ \searrowtail$	  &	     $|$    & 	$\nearrowtail	& \multicolumn{1}{r|}{$| $	} \\ \hline \\                      &T.M. & &T. Ε. & & T.Μ. & & T.Ε. &  &T.M. \\                      &$f(-1)$ & &$f(0)$ & & $f(1)$ & & $f(2)$ &  &$f(3)$ \end{tabular}} \]

Παρατηρούμε ότι η f παρουσιάζει:
Στο -1 τοπικό μέγιστο το f(-1)=14.
Στο 0 τοπικό ελάχιστο το f(0)=5.
Στο 1 τοπικό μέγιστο το f(1)=6.
Στο 2 τοπικό ελάχιστο το f(2)=5.
Στο 3 τοπικό μέγιστο το f(3)=14.

Βιβλιογραφία: Παπαδάκης εκδόσεις Σαββάλα.
Άδεια Creative Commons
Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές .

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Δεν είμαι Robot *