ΕΥΡΕΥΣΗ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΜΤ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

Print Friendly, PDF & Email

Μπορούμε να αποδείξουμε μια διπλή ανισότητα δύο μεταβλητών \alpha,\beta με τη βοήθεια του Θ.Μ.Τ ως εξής:

 • Βρίσκουμε μια συνάρτηση f, ώστε η ανισότητα να παίρνει τη μορφή:

      \[\kappa<\frac{f(\beta)-f(\alpha)}{\beta-\alpha}<\lambda\]

 • Εφαρμόζουμε το Θ.Μ.Τ για την f στο [\alpha,\beta]. Υπάρχει \xi\in(\alpha,\beta) ώστε:

      \[f'(\xi)=\frac{f(\beta)-f(\alpha)}{\beta-\alpha}\]

 • Ξεκινάμε από την ανισότητα \alpha<\xi<\beta και καταλήγουμε στην ανισότητα:

      \[\kappa<f'(\xi)<\lambda\]

 • Παράδειγμα.1.

  Αν 0<\alpha<\beta να αποδείξετε ότι

      \[e\cdot\alpha<\alpha^{^{\frac{\alpha}{\alpha-\beta}}}\cdot\beta^{^{\frac{\beta}{\beta-\alpha}}}<e \cdot\beta\]


  Λύση

  Λογαριθμίζοντας τη σχέση που θέλουμε να αποδείξουμε έχουμε:

      \begin{align*} 								&ln(e\cdot\alpha)<\ln(\alpha^{^{\frac{\alpha}{\alpha-\beta}}}\beta^{^{\frac{\beta}{\beta-\alpha}}})<\ln(e\cdot\beta) \Leftrightarrow\\\\ 								&lne+ln\alpha<\ln\alpha^{^{\frac{\alpha}{\alpha-\beta}}}+\ln\beta^{^{\frac{\beta}{\beta-\alpha}}}<\ln e+\ln\beta \Leftrightarrow\\\\ 								&1+\ln\alpha<\frac{\alpha}{\alpha-\beta}\cdot\ln\alpha+\frac{\beta}{\beta-\alpha}\cdot\ln\beta<1+\ln\beta \Leftrightarrow\\\\ &1+\ln\alpha<\frac{\alpha}{\alpha-\beta}\cdot\ln\alpha-\frac{\beta}{\alpha -\beta}\cdot\ln\beta<1+\ln\beta \Leftrightarrow\\\\ &1+\ln\alpha<\frac{\alpha \ln\alpha -\beta \ln\beta }{\alpha -\beta}<1+\ln\beta \Leftrightarrow\\\\ &1+\ln\alpha<\frac{\beta \ln\beta -\alpha \ln\alpha}{\beta-\alpha}<1+\ln\beta \quad (1.) 								\end{align*}

  Θεωρούμε τη συνάρτηση:

      \[f(x)=x\ln x \quad \text{με} \quad x>0\]

  Η f είναι συνεχής στο [\alpha,\beta]\subseteq(0,+\infty)
  και παραγωγίσιμη στο (\alpha,\beta) με:

      \[f'(x)=\ln x+1\]

  Σύμφωνα με το Θ.Μ.Τ υπάρχει \xi\in(\alpha,\beta) ώστε:

      \begin{align*} 								f'(\xi)&=\frac{f(\beta)-f(\alpha)}{\beta-\alpha}\\\\ 								&=\frac{\beta \ln\beta+1-(\alpha \ln\alpha+1)}{\beta-\alpha}\\\\                                 &=\frac{\beta \ln\beta+1-\alpha \ln\alpha-1}{\beta-\alpha}\\\\ 								&=\frac{\beta \ln\beta-\alpha \ln\alpha}{\beta-\alpha} \quad (2.) 								\end{align*}

  Επιπλέον, για \alpha<\xi<\beta και

      \[f'(x)=\ln x+1, \quad x>0\]

  έχουμε ότι:

      \begin{align*} 								&\alpha<\xi<\beta \Leftrightarrow\\\\ 								&\ln \alpha<\ln \xi<\ln \beta \Leftrightarrow\\\\ 								&\ln \alpha+1<\ln \xi+1<\ln \beta+1 \Leftrightarrow\\\\ 								&\ln \alpha+1<f'(\xi)<\ln \beta+1 \Leftrightarrow\\\\ 								\end{align*}

  Συνεπώς, επειδή από τη σχέση (2.) έχουμε ότι f'(\xi) = \dfrac{\beta \ln\beta-\alpha \ln\alpha}{\beta-\alpha}, οπότε προκύπτει:

      \[\ln \alpha+1<\frac{\beta \ln\beta -\alpha \ln\alpha}{\beta-\alpha}<\ln \beta+1\]

  και απο τη σχέση (1.) έχουμε:

      \[e\cdot\alpha<\alpha^{^{\frac{\alpha}{\alpha-\beta}}}\cdot\beta^{^{\frac{\beta}{\beta-\alpha}}}<e \cdot\beta\]

  Παράδειγμα.2
  Δίνεται η παραγωγισιμη συνάρτηση f:[0,+\infty)\to \rr, για την οποία ισχύει f(0)=2,f'(0)=1 και η f' είναι γνησίως αύξουσα στο [0,+\infty). Να αποδείξετε ότι για κάθε x>0 ισχύει:

      \[x+2\leq f(x) \leq x\cdot f'(x)+2.\]

  Λύση
  Ισχύει ότι:

      \begin{align*} 	               & x+2\leq f(x) \leq x\cdot f'(x)+2 \Leftrightarrow \\\\ 	               & x \leq f(x) -2 \leq x \cdot f'(x) \Leftrightarrow \\\\ 	               & x\leq f(x) -f(0) \leq x\cdot f'(x). \quad (1.) 	               \end{align*}

  Περίπτωση.1 Για x=0 η σχέση (1.), ισχύει ως ισότητα.
  Περίπτωση.2 Για x> 0, τότε από τη σχέση (1.),έχουμε:

      \[1\leq \dfrac{f(x)-f(0)}{x}\leq f'(x). \quad (2.)\]

  Εξετάζουμε εάν ισχύει το ΘΜΤ για τη συνάρτησ f στο διάστημα [0,x]\subseteq[0,+\infty)
  Έχουμε ότι η f είναι συνεχής στο [0,x]\subseteq[0,+\infty)
  και παραγωγίσιμη στο διάστημα (0,x)\subseteq(0,+\infty)
  αφου η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο [0,+\infty), από υπόθεση.
  Τότε απο το θεώρημα Μεσης Τιμής θα υπάρχει ένα τουλάχιστον \xi \in (0,x), τέτοιο ώστε

      \[f'(\xi) = \dfrac{f(x)-f(0)}{x}. \quad (3.)\]

  Επιπλέον απο υπόθεση έχουμε ότι f' είναι γνησίως αύξουσα στο [0,+\infty), οπότε:

      \begin{align*}                       & \xi \in (0, \xi) \Rightarrow \\\\                       & 0 < \xi < x \overset{f' \uparrow}{\Rightarrow}\\\\                       & f'(0) < f'(\xi) < f'(x) \overset{(3.)}{\Rightarrow} \\\\                       &f '(0) < \dfrac{f(x)-f(0)}{x}< f'(x) \overset{f'(0)=1}{\Rightarrow}\\\\                       & 1 < \dfrac{f(x)-f(0)}{x} < f'(x)\overset{x>0}{\Rightarrow}\\\\                       & x < f(x) -f(0) <x \cdot f'(x) \overset{f(0)=2}{\Rightarrow} \\\\                       & x < f(x) -2 < x \cdot f'(x) \Rightarrow\\\\                       & x+2 < f(x) < x\cdot f'(x)+2.                       \end{align*}

  Τελικα απο περίπτωση.1 και περίπτωση.2 έχουμε ότι

      \[x+2\leq f(x) \leq x\cdot f'(x)+2.\]

  Βιβλιογραφία: Παπαδάκης εκδόσεις Σαββάλα.
  Άδεια Creative Commons
  Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές .

  Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  Δεν είμαι Robot *