ΟΡΙΟ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΙΡΟ

‘Εστω η πολυωνυμική συνάρτηση

    \[P(x)=\alpha_{\nu}x^{\nu}+\alpha_{\nu-1}x^{\nu -1}+\cdots +\alpha_{1}x+\alpha_{0} \quad \text{με} \quad \alpha_{\nu}\neq 0.\]

Για να υπολογίσουμε τα όρια στο απειρο,\displaystyle\lim_{x\to +\infty}P(x) και \displaystyle\lim_{x\to-\infty}P(x) υπολογίζουμε, το όριο στο άπειρο, του μεγιστοβάθμιου όρου δηλαδη

    \[\lim_{x\to +\infty}P(x)=\lim_{x\to +\infty}\alpha_{\nu}x^{\nu}\]

και

    \[\lim_{x\to -\infty}P(x)=\lim_{x\to -\infty}\alpha_{\nu}x^{\nu}\]

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΙΟ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΙΡΟ