ΟΡΙΟ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΚΛΑΔΟΥΣ

Print Friendly, PDF & Email

Έστω ότι θέλουμε να υπολογίσουμε το όριο στο x_o μιας συνάρτησης με κλάδους.

 • Αν το x_o, είναι σημείο στο οποίο αλλάζει ο τύπος της συνάρτησης, τότε παίρνουμε πλευρικά όρια και εφαρμόζουμε το παρακάτω κριτήριο:
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΛΕΥΡΚΩΝ ΟΡΙΩΝ
  Αν μια συνάρτηση f είναι ορισμένη σε ένα σύνολο (\alpha,x_o)\cup(x_o.\beta), τότε ισχύει η ισοδυναμία

      \[\displaystyle\lim_{x \to x_{0}}f(x)=l \Leftrightarrow\lim_{x \to x_o^{-}}f(x) = \lim_{x \to x_o^{+}}f(x) = l\]

 • Αν το x_o, δεν είναι σημείο που αλλάζει ο τύπος της συνάρτησης, τότε δεν χρειάζεται να πάρουμε πλευρικά όρια.
 • Παράδειγμα.1
  Δίνεται η συνάρτηση

      \[ f(x)=\left\{ 		\begin{tabular}{ll} 			$\dfrac{x^2-9}{x+3}, \, x<-3$ \\\\ 			$3x+5, \, x\geq -3$ 		\end{tabular} 	\right. \]

  Να βρεθoύν, αν υπάρχουν, το όρια \displaystyle\lim_{x\to 0}f(x) και \displaystyle\lim_{x\to -3}f(x)
  Λύση
  i ) Επειδή κοντά στο 0 είναι f(x) = 3x+5 έχουμε:

      \[\displaystyle\lim_{x\to 0}f(x)= \displaystyle\lim_{x\to 0}3x+5=5.\]

  ii )Το x_o=-3 είναι το σημείο στο οποίο αλλάζει ο τύπος της f, οπότε για να βρούμε αν υπάρχει το \displaystyle\lim_{x \to -3}f(x) θα πάρουμε πλευρικά ορια.
  Για x <-3 έχουμε f(x)= \dfrac{x^2-9}{x+3}, οπότε:

      \begin{align*} \displaystyle\lim_{x \to -3^{-}}f(x) = &\lim_{x \to -3^{-}}\dfrac{x^2-9}{x+3}\stackrel{\frac{0}{0}}{=}\\\\                    = & \lim_{x\to -3^{-}}\dfrac{(x+3)(x-3)}{x+3}=\\\\                    = & \lim_{x \to -3^{-}}(x-3) = -6 \end{align*}

  Για x >-3, έχουμεf(x)= 3x+5, οπότε:

      \[\displaystyle\lim_{x\to -3^{+}}f(x) = \lim_{x \to -3^{+}}(3x+5) 		 = -4\]

  Παρατηρούμε ότι \displaystyle\lim_{x \to -3^{-}}f(x) \neq \lim_{x \to -3^{+}}f(x)
  Άρα από κριτήριο πλευρικών ορίων το όριο \displaystyle\lim_{x \to -3}f(x) δεν υπάρχει.

   ΠΡΟΣΟΧΗ


  Η συνάρτηση

      \[ f(x)=\left\{ 		\begin{tabular}{ll} 			$\dfrac{x^2-9}{x+3},$ & $x\neq -3$ \\\\ 			$\,\,5, $ & $x= -3$ 		\end{tabular} 	\right. \]

  Είναι μια συνάρτηση με κλάδους, αλλά δεν είναι συνάρτηση πολλαπλού τύπου.
  Ένας είναι ο τύπος της συνάρτησης στο \rr -\{-3\}, και στη θέση x=-3 έχει τιμή 5.

  Παράδειγμα.2

  Δίνεται η συνάρτηση

      \[ f(x)=\left\{ 		\begin{tabular}{ll} 			$x^2+\alpha x-3, & $x\leq -1$ \\ 			$-\alpha x-6, &$x>-1$ 		\end{tabular} 	\right. \]

  Να βρείτε την τιμή του \alpha\in\rr για την οποία υπάρχει το \displaystyle\lim_{x \to -1}f(x).

  Λύση
  Έχουμε ότι:
  Για x<-1 η f(x) =x^2+\alpha x-3.

      \begin{align*} \displaystyle\lim_{x \to -1^{-}}f(x) = &\lim_{x \to -1^{-}}(x^2+\alpha x-3)\\                    =& (-1)^{2}+\alpha (-1) -3\\                    = & 1-\alpha-3\\                    = & 2-\alpha. \end{align*}

  Kαι για x>-1 η f(x) = -\alpha x-6

      \begin{align*} \displaystyle\lim_{x \to -1^{+}}f(x) = &\lim_{x \to -1^{+}}(-\alpha x-6)\\                    = &-\alpha (-1) -6\\                     = &\alpha -6. \end{align*}

  Από κριτήριο πλευρικών ορίων το όριο \displaystyle\lim_{x \to -1}f(x) υπάρχει αν και μόνο αν:

      \begin{align*} \lim_{x \to -1^{-}}f(x)&=\lim_{x \to -1^{+}}f(x)\Leftrightarrow \\ -2-\alpha &= \alpha-6\Leftrightarrow\\ -2 \alpha &=-4\\ \alpha &=2. \end{align*}

  Βιβλιογραφία: Παπαδάκης, εκδόσεις Σαββάλα, Παπακωνσταντίνου, αυτοέκδοση.
  Άδεια Creative Commons
  Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές .

  FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  Δεν είμαι Robot *