ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Print Friendly, PDF & Email

Έστω δύο συναρτήσεις f,g με πεδία ορισμού A και B αντίστοιχα. Τότε οι πράξεις του αθροίσματος, διαφοράς, γινόμενου και πηλίκου ορίζονται ως εξής:

 • S(x)=f(x)+g(x), για x \in A\cap B (Δηλαδή το άθροισμα S έχει πεδίο ορισμού τα κοινά στοιχεία των συνόλων A και B δηλαδή το σύνολο A\cap B.)
 • D(x)=f(x)-g(x), για x \in A\cap B (Δηλαδή το άθροισμα S έχει πεδίο ορισμού τα κοινά στοιχεία των συνόλων A και B δηλαδή το σύνολο A\cap B.)
 • P(x)=f(x)\cdot g(x), για \quad x \in A\cap B(Δηλαδή το άθροισμα S έχει πεδίο ορισμού τα κοινά στοιχεία των συνόλων A και B δηλαδή το σύνολο A\cap B.)
 • R(x)=\dfrac{f(x)}{g(x)}, για \{x \in A\cap B \quad / \quad g(x) \neq 0\} (Δηλαδή το πηλίκο R έχει πεδίο ορισμού τα κοινά στοιχεία των συνόλων A και B, τέτοια ώστε να μην μηδενίζουν τον παρονομαστή, δηλαδή το σύνολο \{x \in A\cap B \quad / \quad g(x) \neq 0\}).
 • Παράδειγμα.1

  Δίνονται οι συναρτήσεις f(x)=\sqrt{x-1} και g(x)=\dfrac{x^2-4}{x^2-3x} Να ορίσετε τις συναρτήσεις f+g, f-g, f\cdot g και \dfrac{f}{g}.

  Λύση

  Αρχικά θα βρούμε τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων f και g.
  Η συνάρτηση f(x)=\sqrt{x-1} ορίζεται όταν

      \begin{align*} 		&x-1 \geq 0 \Leftrightarrow\\ 		&x \geq 1 	\end{align*}

  Άρα το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f είναι το σύνολο

      \[A_{f}=[1, +\infty)\]

  Η συνάρτηση

      \[g(x)=\frac{x^2-4}{x^2-3x}\]

  ορίζεται όταν

      \[x^2-3x \neq 0 \Leftrightarrow 		x(x-3)\neq0 \Leftrightarrow 		x\neq0 \quad \& \quad x\neq 3\]

  Άρα το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f είναι το σύνολο

      \[A_{g}=\mathbb{R}-\{0,3\}\]

  Οι συναρτήσεις f+g, f-g, f\cdot g έχουν πεδίο ορισμού τα κοινά σημεία των A_{f} και A_{g}, δηλαδή το σύνολο

      \[A=A_{f}\cap A_{g}=[1,3)\cup(3,+\infty)\]

  και τύπους αντίστοιχα

      \[(f+g)(x)=f(x)+g(x)=\sqrt{x-1}+\dfrac{x^2-4}{x^2-3x}\]

      \[(f-g)(x)=f(x)+g(x)=\sqrt{x-1}-\dfrac{x^2-4}{x^2-3x}\]

      \[(f\cdot g)(x)=f(x)\cdot g(x)=\sqrt{x-1}\cdot \frac{x^2-4}{x^2-3x}\]

  Τέλος έχουμε

      \begin{align*}Δ 		&g(x)=0 \Leftrightarrow x^2-4=0\Leftrightarrow x^{2}=4 \Leftrightarrow x=\pm2 	\end{align*}

  Άρα η συνάρτηση \dfrac{f}{g} έχει πεδίο ορισμού τα κοινά σημεία των A_{f} και A_{g}, εκτός απο τα σημεια που μηδενίζουν τον παρονομαστή, δηλαδή:

      \begin{eqnarray*} 		A_{\frac{f}{g}}	&=& A_{f}\cap A_{g}-\{x \quad / \quad g(x)=0\}\\ 						&=&[1,2)\cup(2,3)\cup(3, +\infty) 	\end{eqnarray*}

  και τύπο

      \[\bigg(\dfrac{f}{g}\bigg)(x)	=\dfrac{f(x)}{g(x)} 							=\dfrac{\sqrt{x-1}}{\frac{x^2-4}{x^2-3x}} 							=\dfrac{(x^2-3x)\sqrt{x-1}}{x^2-4}\]

  Παράδειγμα.2

  Δίνονται οι συναρτήσεις

      \[f(x)= 	\left\{   \begin{tabular}{ll} 		$x-4, \quad x \leq 2$ \\ 		$3x-2, \quad x>2$ \\ 	\end{tabular} 	\right. \]

  και

      \[g(x)= 	\left\{ 	\begin{tabular}{ll} 		$2-x, \quad x \leq -1$ \\ 		$x+1, \quad x>-1$ \\ 	\end{tabular} 	\right. \]

  Να ορίσετε τη συνάρτηση f+g.
  Λύση
  Οι πράξεις μεταξύ συναρτήσεων ορίζονται στα κοινά σημεία του πεδίου ορισμού τους. Άρα έχουμε:
  Για x \leq -1

      \[(f+g)(x)=f(x)+g(x)=x-4+2-x=-2\]

  Για -1< x \leq 2

      \[(f+g)(x)=f(x)+g(x)=x-4+x+1=2x-3\]

  Για x >2

      \[(f+g)(x)=f(x)+g(x)=3x-2+x+1=4x-1\]

  Άρα έχουμε ότι:

      \[(f+g)(x)= 	\left\{   \begin{tabular}{ll}   	$-2, \quad x \leq -1$ \\ 		$2x-3, \quad -1<x \leq 2$ \\ 		$4x-1, \quad x>2$\\ 	\end{tabular} 	\right. \]

  Βιβλιογραφία: Παπαδάκης, εκδόσεις Σαββάλα
  Άδεια Creative Commons
  Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές .

  FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  Δεν είμαι Robot *